Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Az Irgalmasság útján

calendar_today 2016. 10. 06. 14:22

A vasvári plébánia hívei és a környékbeli falvakból jelentkező negyvenkilenc hívő szeptember végén három fiatal Verbita, Tamás, Remis és Loyd atya vezetésével lengyelországi zarándokúton volt.

Szeptember 21-én átléptük a Lengyel határt és általam még nem ismert csodálatos világ tárult elénk. Lelki felkészülésünket az úton énekelt dalok és imák segítették. Tamás Atya, mint lengyel származású pap szinte minden jelentős búcsújáró és zarándok helyre elkalauzolt bennünket. Czestochowa kegyhely volt első uticélunk. Itt a Fekete Madonna kegyképe előtt imádkoztunk hozzátartozóinkért, hazánk békéjéért. A Madonnakép a lengyelek függetlenségi harcainak jelképe, egyben törökverő szimbólum is lett. II. János Pál pápa szülővárosa, Wadowice Következett. Itt született, volt általános iskolás, középiskolás Karol Wojtila. Egyetemista éveit Krakkóban töltötte. Megható és különleges élmény volt látni használati tárgyait, ruháit és a sok-sok családi fényképet. Sőt még régi kedvenc cukrászdájába is betértünk egy krémesre.

Édesanyja halála után a kis Karolt édesapja elvitte Kalwaria Zebrzydowskába,az ország évszázadok óta legismertebb vallási központjába.

A gyönyörű táj és a XVII. században épült székesegyházból, kolostorból,templomokból és a Kálváriából emelt épületegyüttes látványa valamennyiünkből csodálatot váltott ki.

1979- ben a néhai krakkói egyetemista már II. János Pál pápaként látogatta meg szeretett városát, Krakkót. A valamikori főváros, Krakkó a Visztula partján fekszik. A síkvidékből kiemelkedő Wawel dombján található a volt királyi palota és a Székesegyház is. Milyen átéléssel és lelkesen énekeltük hazánk Himnuszát, Szent Hedvig szarkofágjánál, majd az erdélyi Himnuszt Báthory István erdélyi fejedelem sírjánál! Több nevezetes épületet és templomot tekintettünk meg a gyönyörű városban. Következő úti célunk a wieliczka Sóbánya, Lengyelország legismertebb és legérdekesebb látványossága. Itt a XIII. században magyar bányászok kezdték a sófejtést. Kinga, IV. Béla lánya Lengyelországba ment férjhez és a lengyelek nagyon kedvelték. II. János Pál pápa a sóbányászok védőszentjévé kanonizálta őt 1999- ben. Mi is éreztük a lengyelek szeretetét, segítőkészségét, hisz lengyel-magyar jó barát-mondták ők. Idősebb társainknak nem kis gondot jelentett a több száz lépcső megtétele. Ám a jó Isten segítségével végig tudták járni a legérdekesebb és legértékesebb helyeket, kamrákat.

A minden napi szentmisehallgatás, a liturgiában való aktív részvételünk, a rózsafüzér mindennapi imádkozása s a szép egyházi énekek mind-mind a lelki elmélyülésünket segítették. Verbita atyáink nem múló türelmét, segítőkészségét mindvégig éreztük. 2002-ben szentelte fel a volt lengyel pápa az Isteni Irgalmasság Bazilikáját, amelyet modern formájú égbe törő tornya, és a mellette lévő II. János Pál látogató központ tesz teljessé. A Bazilika altemplomában, a magyar " Szentek Közössége Kápolnában "Magyar szent litániáját imádkoztunk. .A kápolna falát magyar és lengyel szenteket ábrázoló mozaiksorozat díszíti.

Betértünk a misztikus élményeit naplóba író Faustina nővér kegyhelyére is, akit a pápa szentté avatott. Egyben kihirdette, hogy "Az Isteni Irgalmasság üzenetével kívánja átvezetni az Egyházat a harmadik évezredbe". Ebben a kápolnában szentmisén vettük részt. A pápa halála és szenté avatása után gyönyörű templomot építettek, amelyben megrendülve néztük a véres fehér ruhát, amiben merénylője meglőtte. A kultusz, amely a pápa személye köré kialakult, a lengyel nép mélységes hite, lelkes imája és szorgalmas templomba járása, hitbéli buzgósága mind-mind építőleg hatottak a mi lelki életünkre is.

Utolsó állomásunk az ország gyöngyszeme, a Tátra lengyel részének fővárosa Zakopane. Az itt épült fogadalmi templom a pápa felgyógyulásának emlékére épült. A Fatimai Szűz Mária kegytemplom szinte minden része fából készült. A gyönyörű mintájú faragások,a rengeteg virág,a hegyek közelsége,a templom előtt álló pápa szobor még nagyon soká megmarad emlékeinkben. Ugyanígy a három fiatal Verbita Atya is, akik világi és papi tudásuk legjavát, szeretetüket és törődésüket adták híveiknek ebben a csodálatos öt napban. Mindent köszönünk nekik és a jó Istennek! Kívánjuk, hogy sok-sok hívőt kísérjenek még zarándokútjaikon,azok lelki épülését segítve!

Pallkó Istvánné
Püspökmolnári