Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Advent 4. vasárnapja

2015. december 20.

Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”

Lk 1,39-45

Elmélkedés:

A találkozás öröme. Különösen akkor, amikor két ember találkozik, akik Isten akarata szerint élnek és cselekszenek. A mai evangéliumban van két fontos szó: „Sietve elment”. Még néhány nap és ünnepeljük Jézus születésnapjának az emlékét. Álljunk meg egy kicsit, vegyünk mély levegőt és tegyünk fel pár kérdést magunknak. Már eltelt három hét az Adventből. Mennyire vagyok felkészülve a Jézussal való találkozásra? Hova megyek sietve? Mivel vagyok elfoglalva reggeltől estig? Mária sietve elment találkozni egy másik emberrel, Erzsébettel. A karácsony is egy Találkozás. Isten eljön találkozni az emberekkel, velem, veled, és velünk az Isten – Emmánuel. Ő akar köszönteni bennünket, és én is szeretném köszönteni Őt. Más szavakkal kifejezve: nagy öröm van Máriában és Erzsébetben, mert mindkettő készül egy nagy eseményre. A mi találkozásunk is így lenne, ha mi is készülnénk tudatosan Jézus születésnapjára. Mi is tudjuk mondani egymásnak: áldott vagy az emberek között és áldott, ami benned zajlik. Aki szeretettel és tisztán készül lelkileg, szellemileg és testileg, abban az Ige megtestesül. Karácsony napján a szentmisében, amikor az atya köszönti a híveket, akkor énbennem is ujjongva moccan meg a szívemben megtestesült Ige. Valódi öröm és boldogság árad az ilyen emberből, mert megtörtént a karácsony. Testvérek! Még pár nap, siessünk, sietve menjünk, bűnbánattal az utolsó simításokat végezzük el a szívünk jászolában, hogy ott születhessen meg Jézus. Már előre kívánok nektek áldott szent karácsonyt. Az Ige világossága és a kegyelem lelke elől hátráljon meg a bűn sötétsége, és a hitetlenség éjszakája, s szülessen meg Jézus minden ember szívében. Ámen!

Benvin Sebastian SVD