Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Advent 3. vasárnapja

2015. december 13.

Ekkor megkérdezte a tömeg: „Mit tegyünk hát?” „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. S akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen.” Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne szedjetek be többet, mint amennyi meg van szabva.”Megkérdezték a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsaroljatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.” A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni. Szórólapátja már a kezében, hogy rendet teremtsen szérűjén, a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzzel elégesse.” És még sok mással is buzdította a népet, így hirdette nekik az örömhírt.

Lk 3, 10-18

Elmélkedés:

Keresztelő Szent János szavai olyan élesek és áthatóak voltak, hogy még a keményszívű emberek is odamentek hozzá tanácsot kérni tőle a bűnbánatról. Ezek közt voltak vámszedők és katonák is. Tehát a bűnbánatra való felhívás mindenkire vonatkozik. Nem csak arra a néhány idős hívőre, hanem minden rétegű, élethelyzetű emberre is vonatkozik. Az anyaszentegyház azt akarja, hogy az egész közösség együtt készüljön lelkileg és szellemileg befogadni Jézust szívükbe és közösségükbe. Így válik teljessé a karácsony, személyes és közösségi ünneppé. Érdemes ugyanakkor Keresztelő Szent János mélységes alázatosságára is felfigyelni. Az örömhír hirdetése alatt olyan sokan mentek hozzá, hogy rövid időn belül nagy hírnévnek örvendezett. Arra is gondoltak, hogy ő a Messiás. Keresztelő Szent János pedig alázatosan kijelenti, hogy nem ő, hanem valaki jön utána és Ő lesz a Messiás. Így jelentette ki: „arra sem vagyok méltó, hogy a saruszíját megoldjam”. Sokszor abban a helyzetben vagyunk, hogy a sikereink miatt nem vagyunk elég alázatosak. Azt akarjuk, hogy mások dicsérjenek, előkelő helyet adjanak, és fontosnak tartsanak bennünket. Tudunk-e tanulni Keresztelő Szent Jánostól, hogy Jézus és az Ő tanítása minden fölött álljon életünkben. Minden sikert neki köszönhetünk és az ő kegyelméből vagyunk azok, akik vagyunk. Ahogy készülünk Jézussal találkozni, kellő alázatosság uralkodjon szívünk rejtekén. Ha nem, a Vele való találkozásra még várni kell sokat, addig, ameddig be nem költözik szívünkbe a helyes alázatosság erénye. Ámen!

Benvin Sebastian SVD