Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Advent 2. vasárnapja

2015. december 6.

Tibériusz császár uralkodásának esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, s Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániás pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idején az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész környékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztába kiáltónak a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden test meglátja az Isten üdvösségét.”

Lk 3,1-6

Elmélkedés:

A Jézussal való találkozás a bűnbánattal kezdődik. Ez az első lépés a karácsony felé. Őszinte és tiszta bűnbánat nélkül senki sem tudja a karácsony örömét meglelni a szívében. Sajnos a mai világban Jézus születésének ünnepe csupán felszínessé vált. Az Adventben az ember a legtöbb időt azzal tölti, hogy mit kell venni ajándékba másoknak, milyen nagy és szép legyen a karácsonyfa, miket kell sütni, mikor megyünk vásárolni és így tovább. Kevesen törődnek azzal, hogy egyenessé tegyék a göröngyös utat, feltöltsék a hasadékokat, eltüntessék a hegyeket és halmokat. Hol vannak a göröngyös és kanyargós utak? Hol van a hasadék? Hol vannak a hegyek és halmok? Ezek nem kint vannak, hanem bennünk. Ezek az akadályok. A gyengeségeink, a bűneink. A szeretet elleni cselekedeteink, szavaink, haragunk, könyörületlenségünk, irigységünk, gőgösségünk, olyan érzésünk, mintha jobb keresztények és emberek lennék, mint a többiek és így tovább. Ezek mind-mind olyanok, mint a hasadék, hegyek és halmok, göröngyös és kanyargós utak. Ezekkel együtt senki nem tud karácsonyt ünnepelni örömmel és boldogan. Mert Krisztus nem születik meg bennünk. A bűnbánattal lehet ezeket kiegyenesíteni. Aki vágyik a Jézussal való találkozásra, annak a bűnbánat a járható út. Aki ezen az úton jár, az meglátja az Istentől jövő üdvösséget, magát Jézust. Ez a valódi karácsony. Ámen!

Benvin Sebastian SVD