Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

?Már ötven éve a mennyben?- nagyböjti lelkigyakorlat Szent Pió Atyával

calendar_today 2018. 03. 20. 10:49

Hamvazószerdával kezdetét vette a nagyböjti időszak, ami mindenki számára lehetőséget ad a magába fordulásra, a befelé figyelésre, az Istennel való belső találkozásra, hogy a Szent három napban Krisztus mellett állva várhassuk a feltámadás ünneplését.

Most jön a de... mai felfokozott, stresszel teli életünkben nagyon kevés embernek adatik meg, hogy a nagyböjti időszakot így tudja megélni. Lemondunk dolgokról, ki erről, ki arról, fogadalmakat teszünk, többet adakozunk, de a lényeget, Krisztust, az értünk vállalt Keresztet, elfelejtjük. Ezért hívtak bennünket Kőszegre a verbita atyák, hogy ismét megtaláljuk azt, ami fontos a böjtben ahhoz, hogy húsvétkor, Gergely Atya szavaival élve „...merjünk bátran belezuhanni az Atyaisten karjaiba, ahogyan azt Jézus tette a keresztfán...”

Két hétvégén (februárban és márciusban) Pió Atya életén keresztül mutatták meg Nekünk hogyan készülhetünk lélekben is a húsvétra.

Szeretek megérkezni a Park utca 1-be, a kanyar után, mikor meglátom a házat mindig egy nagyobbat dobban a szívem. Megérkeztünk! Mindig szeretettel várnak mindenkit. Most is.

„Aki szeretni kezd, annak készen kell állnia a szenvedésre”- ez a Pió Atya idézet volt az én welcome idézetem. Már ekkor tudtam, hogy ismét többet kapok mint amire számítok.

Szentmise, vacsora, bevezető elmélkedés, kiscsoport, keresztút. A nap végére mindenkinek sikerül lélekben is megérkezni. Itt vagyunk.

Másnap reggel Pió Atya által gyakorolt és szeretett Kereszt imával indítjuk a napot. Lélekemelő az idő amit a Kereszt előtt a Kereszttel töltünk. Kezdetét veszi a sacrum silentium, azaz a szent csend.

Az előadások Pió Atya életén, imádságain, írásain keresztül mutatják meg számunkra azt a titkot, amit tudunk, de időről- időre elfelejtünk, mert így kényelmesebb.

„Mónika Jézus érted halt meg a Kereszten!” a szavak mélyen ívódnak belém, értem halt meg Jézus a kereszten. Méltó vagyok én erre?

Gyorsan telik a nap, gyorsabban mint szeretném. Délután lehetőség van a megbocsájtás szentségének elvégzésére. Gyönyörű ez a szókapcsolat, a bűnbánat szentségének kifejezése úgy, hogy elárul mindent Isten szeretetéről. A gyónás mindig nehéz, hiszen szembe kell azzal nézni, hogy Krisztus értem halt meg a Kereszten, és Én ennek ellenére megbántom Őt, és ezzel magamat és másokat is. A gyónás mindig könnyű, mert tudom, hogy Isten szeret, fontos vagyok Neki és feltétel nélkül megbocsájtja azt, amit elkövettem. Minden könnyebbé válik, hiszen letettem terhemet.

Szentmise, kiscsoportos beszélgetés, sacrum silentium vége, szentségimádás, Pió Atya életéről filmnézés, éjszakába nyúló beszélgetés. Mindez Isten dicsőségére! Vasárnap útravalóul megkapjuk, hogy mennyire fontos, hogy hitünkben folyamatosan megújuljunk. Kellenek a mélypontok, ahhoz, hogy megújulhassunk.

Ádám Atya, Gergely Atya, Gosia Nővér! Hálát adok az Úrnak Értetek! Rajtatok keresztül az Úr nézett Ránk, az Úr mosolygott Ránk!

A hétvége szentmisével zárul, ahol „ég és föld az eucharisztiában” találkozik. Nem akarok elmenni, maradnék még, de vár a családom, a munkám, a hétköznapok, de rajtam múlik, hogy amit a hétvégén kaptam tudom-e továbbadni, tudok-e tudatosan befelé figyelni, a fennmaradó időt akarom-e arra fordítani, hogy felkészülhessek húsvétkor az Atyaisten karjaiba való zuhanásra.

Maradj Velem Uram!

Nyáriné Gábriel Mónika Győr-szentiván