Verbita misszió kezdete a Pécsi Egyházmegyében

Megemlékezés - Visszatérés a gyökerekhez

 

Jubileumi Év keretében Kőszegről, Budapestről elindultunk Pécsre és Máriakéméndre, ahová 1916. április 1-én megérkeztek az első verbiták a magyar misszióba.  

A szívünk is dobogott mivel mindig jó emlékezni a helyi misszió gyökereire.

A programot a Jézus Szíve plébánia területén kezdtük el, az egyetem előadó termében, ahol visszaemlékeztünk  az érkező meghívott testvérekkel a verbita misszió kezdeteire Magyarországon és hangsúlyoztuk a keresztény elköteleződés fontosságát a misszió mellett. A megemlékezés közben énekeltünk különböző énekeket az egész világról, ahol dolgoznak a verbita atyák, testvérek és missziós nővérek.  

Udvardy György püspök atya az előadásában kiemelte a missziót, mint az örömhír továbbadását.

Az egész napnak a középpontja volt az ünnepélyes szentmise Máriakéménden, ahol a püspök atya vezetésével hálát adtunk Istennek a Verbita misszióért Magyarországon, azokért az atyákért, testvérekért és világi segítőkért, akik  fáradhatatlanul és hűségesen hirdették az örömhírt Magyarországon és a világ különböző pontjain.

Jelenleg harmincegyen vagyunk, sok nemzetből álló közösség itt Magyarországon.

Bubela Gergely SVD