Urunk megkeresztelkedése

2017. január 8.

Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. János igyekezett visszatartani: „Nekem van szükségem a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozzám?”  Jézus ezt mondta: „Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” Erre engedett neki.  Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke, mint galamb leszállt és föléje ereszkedett.  Az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”

(Mt 3,13-17)

Elmélkedés:

A mai napon Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük. Jézus Isten Egyszülött Fia volt. Mindenben emberré lett, a bűnt kivéve. Bár Isten Fia volt az emberhez hasonló lett. Ő soha sem követett el bűnt. A mai napon különleges dolog történt Jézus életében. Jézus nem volt bűnös, mégis elment keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjen. Jézusnak nem volt szüksége a bűnbánatra és a megkeresztelkedésre. Ezért hallottuk, hogy keresztelő János csodálkozott, amikor Jézus odalépett, hogy keresztelje meg. János maga hirdette Jézusról: „Aki a nyomomba lép, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztellek, Ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket”.

Jézus megkeresztelkedett, feljött a vízből, az ég megnyílt, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. Hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett fiam, kiben kedvem telik!”    

A keresztelés után Jézus élete megváltozik. Jézus felelőssége változik.  Jézus életében mostantól fogva a küldetése kerül előtérbe. Keresztelés után elindul a pusztába negyven napra, hogy imádkozzon és Istennel töltse az idejét, hogy lelkileg megerősödjön. A pusztában egyedül marad a Szentlélek vezetésével. A sátán kísértését legyőzve elnyerte a lelki erőt. Jézusnak nem volt szüksége a keresztségre, mégis megkeresztelkedett. Ez a történet azt mutatja, hogy Jézus a emberekkel azonosította magát. Az emberekhez hasonló lett.

A keresztelés szentsége által mi is az Isten gyermekeivé válunk. Mindannyian újjászületünk és az Isten családjához tartozunk. A keresztelés szentsége által mi a mennyei ország örökösévé válunk.  A keresztelés szentsége által szent Pál szavai szerint a mi testünk a Szentlélek templomává válik.  Minden keresztségben az Atya Isten is szól hozzánk, „Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik!”

A Szentlélek leszáll ránk és velünk marad. Ettől fogva mindannyian a Szentlélek templomává leszünk. Ezért mi különbözünk a kereszteletlen emberektől. Ezért példát kell mutatnunk a nem keresztény emberek számára. Jézus egész életében hordozta a Szentlelket. A Szentlélek mindig vezette Őt az élet útján. Jézus életének nehéz időszakaiban a Szentlélek adott erőt.

Imádkozzunk, hogy ne felejtsük el soha, hogy mi a szentlélek temploma vagyunk. Imádkozzunk, hogy, a Szentlélek ereje vezessen minket mindig, hogy méltó keresztény életet éljünk. Ámen.

Tete Remis SVD