Lelkiség

Nagyböjt 2. vasárnapja

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s csak velük fölment egy magas hegyre.

Nagyböjt 1. vasárnapja

A Lélek nyomban arra ösztönözte, hogy menjen ki a pusztába.

Ferenc pápa üzenete 2015 nagyböjtjére

A nagyböjt a megújulás ideje az egyház, a közösségek és minden egyes hívő számára.

Évközi 6. vasárnap

Egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, s így kérte: „Ha akarod, megtisztíthatsz.”

Évközi 5. vasárnap

A zsinagógából Jakabbal és Jánossal együtt egyenesen Simon és András házába ment. Simon anyósa lázas betegen feküdt.

Évközi 4. vasárnap

Betértek Kafarnaumba. Itt szombaton mindjárt elment a zsinagógába és tanított.

Évközi 3. vasárnap

János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát.

Évközi 2. vasárnap

Másnap megint ott állt János két tanítványával, s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!”

Az egyház határtalan és mindenki anyja

Ferenc pápa üzenete a vándorlók és menekültek világnapjára (2015. január 18.)

Urunk megkeresztelkedése

Abban az időben keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját.

Oldalak

Feliratkozás Lelkiség csatornájára