Isten Igéje táplál

Karácsony 2. vasárnapja

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél.

Szent Család vasárnapja

Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint.

Karácsony

Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze.

Advent 4. vasárnapja

Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába.

Advent 3. vasárnapja

Ekkor megkérdezte a tömeg: „Mit tegyünk hát?” „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs.

Advent 2. vasárnapja

Tibériusz császár uralkodásának esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, s Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme...

Advent 1. vasárnapja

Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt.

Évközi 34. vasárnap

Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?”

Évközi 33. vasárnap

Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a Nap elsötétedik, a Hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek.

Évközi 32. vasárnap

Tanítás közben ezt a figyelmeztetést adta: „Óvakodjatok az írástudóktól!...

Oldalak

Feliratkozás Isten Igéje táplál csatornájára