Isten Igéje táplál

Húsvét 6. vasárnapja

Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja...

Húsvét 5. vasárnapja

Amikor elment, Jézus beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne.

Húsvét 4. vasárnapja

A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem.

Húsvét 3. vasárnapja

Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál.

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót.

Húsvét

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz.

Nagypéntek

Abban az időben Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra, ahol egy kert volt, s bement oda tanítványaival.

Nagycsütörtök

Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.

Virágvasárnap

Azután, hogy ezt mondta, folytatta útját Jeruzsálem felé.

Nagyböjt 5. vasárnapja

Jézus kiment az Olajfák hegyére, majd kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köré sereglett, s ő leült és tanította őket.

Oldalak

Feliratkozás Isten Igéje táplál csatornájára