Isten Igéje táplál

Évközi 5. vasárnap

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ti vagytok a föld sója...

Évközi 4. vasárnap

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. 

Évközi 3. vasárnap

Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába.

Évközi 2. vasárnap

Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!

Urunk megkeresztelkedése

Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék.

Szűz Mária, Isten anyja ünnepe

Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket.

Karácsony

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél.

Advent 4. vasárnapja

Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől.

Advent 3. vasárnapja

Közben János a börtönben hallott Jézus tetteiről. Elküldte tanítványait, hogy kérdezzék meg: „Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk?”

Advent 2. vasárnapja

Ezekben a napokban Júdea pusztájában fellépett Keresztelő János...

Oldalak

Feliratkozás Isten Igéje táplál csatornájára