Isten fölötte áll bűneinknek

A missziós barátok decemberi, idei utolsó találkozóján Thorday Attila atya volt a vendég előadó. A verbita Missiós Titkárság és a biblia apostolkodás közre működésével jött létre az előadás. Attila atya Szegeden plébános és teológia tanár, a szegedi Hittudományi Főiskolán.  A szentmisén a szentbeszédben arra buzdította a családokat, hogy viseljék el egymást Jézus tanítása szerint, szeretettel és hűségesen.

Az irgalmas Isten képe az Ó- és Újszövetségben című előadása jó kiindulópont volt az irgalmasság évének kezdetén, nagyszerű ráhangolódás az előttünk álló rendkívüli szent évre. Ahhoz, hogy Isten irgalmasságáról tudjunk gondolkodni, beszélni, mindenekelőtt tisztán kell látnunk, ki az Isten. Az emberekben sok hamis, torz kép él Istenről. Isten megismerésének, helyes istenképünk kialakításának legjobb módja, ha szorgalmasan olvassuk a szentírást. Ahogy az ószövetség népe még keresi Istent, úgy kapunk mi is életünk során egyre tisztább, igazabb képet Istenről. A gazdagon felsorakoztatott szentírási idézetek - próféták, bölcsek szavai, zsoltárok versei - segítenek ebben. Isten a népet hűtlenségeiért, bűneiért ugyan büntetésekkel figyelmezteti, „nem vesztére, hanem csak feddésére”, ugyanakkor felvillan az irgalmasság reménye is: „…egy bűnöst sem hagy büntetlenül. …. Jó az Úr és megerősít ő a szorongatás napján” (Náh 1.) „Váltsd meg alamizsnával bűneidet és a szegények iránt való irgalommal gonoszságodat” olvassuk Dániel könyvében, - az embernek embertársaival szemben is gyakorolnia kell az irgalmasságot, mely sok bűnt eltöröl.  Az Ó- és Újszövetség közt Mária hálaéneke jelent mintegy átmenetet. Isten irgalmáról Jézus már nyíltan beszél az Újszövetségben. Majdnem minden példabeszéde (a Jó pásztor, az Elveszett drachma, a Tékozló fiú stb.) Isten irgalmasságáról szól; ha tanít, ha gyógyít, mindenkor Isten irgalmát hirdeti. Többször olvashatjuk, hogy „megesett rajtuk a szíve”, ő maga is gyakorolta az irgalmasságot. Isten irgalma az emberiség iránt végül abban csúcsosodott ki, hogy Fiát adta a bűneink bocsánatára. Ismerjük meg az igazi Istent, vegyünk példát az Ő irgalmasságáról és gyakoroljuk azt felebarátainkkal szemben.

Koenig Katalin