Irgalmasok, mint az Atya

2016. február 26-tól 28-ig Budatétényben, a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban harmincan jöttünk össze, az ország több pontjáról, a Missziós Imaközösségi Tagok éves találkozójára, lelki napjaira. Az összejövetelünk mottója, az Irgalmasság Évéhez kapcsolódva, „Irgalmasok, mint az Atya.”

A szombati elmélkedések, melyet Fransis atya vezetett, a közös megosztások és lelki programok (keresztút, rózsafüzér, szentségimádás, szentmisék) segítettek bennünket arra, hogy ebben a nagyböjti időben még jobban el tudjunk mélyülni hitünkben. Vasárnap délelőtt a tapasztalataink átadásakor fölfedezhettük az „Irgalmasság Arcait”, azokban a közösségekben, ahová tartozunk.

Adjon továbbra is a Szentlélek lendületet és kitartást, hogy különösen most a centenáriumi évünkben, tanúságot tudjunk tenni ott, ahová a Jó Isten vezet bennünket.

Szabó Alex SVD