Évközi 6. vasárnap

2017. február 12.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.

És mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.

Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.

Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.

Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.

És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.

Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.

Mt 5,17-37

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus bölcsességéről olvastunk, Jézus azt mondta: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényét vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni.” Ezzel Jézus azt tanítja, hogy Ő hűségesen megtartotta a törvényeket és a prófétákat. Talán a mai napon a farizeusok megdöbbentek, mert ők azt gondolták, hogy Jézus nem  követi a zsidótörvényeket, ahelyett új törvényeket hozott létre.

A mai napon Jézus azt tanítja, hogy Ő mindig követte a törvényeket, de ellenezte a régi farizeusi hagyományokat. Jézus azt mutatja, hogy a farizeusok a törvény és a próféták helyett a hagyományokat tették előtérbe.

Jézus a létező törvényeknek és a prófétáknak újabb értelmezést adott, mint a farizeusok. Jézus fölfedezte az igazi tanítást a törvényekben és a prófétákban. Jézus új módon kezdett el tanítani. A törvény azt mondja: „Ne ölj! aki öl méltó az ítéletre; Ne törj házasságot; Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet.

Jézus pedig kicsivel másként, szigorúan tanít ezekről a törvényekről a prófétákról. Jézus azt mondta: méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére; aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele; Egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem, ami ennél több, az a gonosztól van.

Ezekkel a értelmezésekkel Jézus a parancsolat lényegére világított rá. Például a harag, nem csak a két ember kapcsolatát töri össze, hanem az Isten kapcsolatukat is. Azért mondta Jézus: „ ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, és menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat.

Jézus szellemében jobban megérthetjük  a törvényeket és a prófetákat.  Jézusnak igaza van,  hogy a prófétákat és a  törvényeket Ő nem megszüntetni jött, hanem tökéletessé tenni. A galatáknak írt levelében olvashatjuk, hogy az Isten elküldte a Fiát, aki asszonytől született, és Ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságat elnyerjük. Gal. 4.4

Kérjük Urunkat, hogy Jézus szellemében tudjuk megérteni és elfogadni az Isten parancsalota. Kövessük a parancsolatot a  testi és a lelki javára. Számunkra Jézus maga a legjobb törvény, tehát kövessük a tanítását. A szentélek vezessen minket. Ámen !

Tete Remis SVD