Évközi 4. vasárnap

2017. január 29.

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.  Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.  Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.  Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.  Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.  Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.  Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.  Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.  Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam.  Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.

Mt. 5, 1- 12a

Elmélkedés:

Jézus hegyi beszédét olvassuk a mai evangéliumban, amelynek központja a boldogság. Az emberek más is más módon szeretne boldog lenni. Van, akit a magas kereset és a vagyon gyűjtése tesz boldoggá. Mások a sportban vagy a művészi alkotótevékenységben, az evésben vagy más kívánságaikban vélik megtalálni. A munka, a tanulás vagy a családról való gondoskodás szintén sokak számára lehet a boldogság forrása. Láthatjuk, hogy mindezek valóban tudnak az ember számára örömet okozni, de lehet, hogy ez az öröm csak egy ideig tart.

Mi kell az igazi, a maradandó boldogsághoz? Éppen erről tanít Jézus. Szavain elcsodálkozunk, mert józan eszű ember soha nem nevezné boldognak azokat, akikről Jézus mégis ezt állítja. Biztosak lehetünk abban, hogy a mi Urunk tisztában volt azzal, hogy az általa mondott boldogság-ígéretek megdöbbenést és csodálkozást fognak kiváltani, ezért röviden meg is magyarázza, hogy valójában miért boldogok a szegények, a sírók, a szelídek, az éhezők és szomjazók, az irgalmasok, a tiszta szívűek, a békességszerzők, valamint az üldözöttek. A magyarázat közös eleme, hogy Istentől kapnak valamit. Azért boldogok ezek az emberek, mert Istentől kapják, hogy országába jutnak, Isten vigasztalja meg őket, Istentől nyerik el örökségüket, Isten fogja megszüntetni éhségüket, Isten fog nekik irgalmazni. Egyszóval, Isten számukra minden. Aki pedig elmondhatja, hogy övé az Isten, az valóban boldog.