Évközi 3. vasárnap

2017. január 22.

Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába.  Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére.  Így beteljesedett Izajás próféta szava: „Zebulun és Naftali földje, a tenger menti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája,  a nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és árnyékában ültek.” Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. „Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!” Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe. Megszólította őket: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!” Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá.  Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta.  Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek. Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt.

Mt 4,12- 23

Elmélkedés:

Jézus nyilvános működése folyamán meghívja az első tanítványokat. Jézus először Simont, és testvérét Andrást hívja meg. Később Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét Jánost is elhívta magához.

Simonnak és Andrásnak Jézus azt mondta: „ kövessetek engem és én emberek halászává teszlek titeket.” Ugyanaz  a Jézus elhívta Jakabot és Jánost.  Jézus azért hívta őket, hogy hirdessék az Isten országát. Egyúttal Jézus és tanítványai is hirdették az Isten országát. Jézus megosztja az Ő misszióját tanítványaival, velünk és a hívekkel. Jézus meghívja az egyszerű és nyitott szívűeket az Ő partnerévé és a megválasztott népévé.  

Először szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Jézus mindenkit meghív magához, hogy megismertesse velünk az Isten országát. Jézus megismertette mennyei országát, hogy mi is hozzá járuljunk.  Ez az Isten országának  gyönyörűsége, hogy mindenkit szeretettel elfogad, akik hozzá szeretnének csatlakozni. Akik szeretnének hozzá tartozni.

Hiszen az Isten országa nem csak néhány emberé, hanem  nyitva van minden ember számára, minden hivőnek. Az Isten országa nem csak egy csoportra, egy országra, egy törzsre vonatkozik, hanem mindannyiunkra egyaránt.  Akár európai és amerikai, akár ázsiai és afrikai mindenkinek egy a teremtő Atya Istene, egy a hitünk, egy a célunk: az Isten országa.

Isten bennünket is felszólít, mondván: kövessetek engem. Egyrészt mi szerencsések vagyunk, hogy Isten meghív minket is. Másrészt van felelősségünk és feladatunk. Az a feladatunk, hogy folytassuk Isten országának hirdetését. Manapság is van szükség arra, hogy hirdessük az örömhírt, amelyet Jézus kezdett el hirdetni.

Jézus egész Galileában tanított, hirdette a mennyek országának örömhírét és meggyógyította a betegeket. Jézus ezt a feladatot az egyházra bízta, a tanítványaira és a hívekre bízta. Mostanában ez az, ami feladatunk, hogy tanítsuk  és hirdessük a ránk bízott örömhírt és gyógyítsuk meg a betegeket. Jézus minden hívőt felszólít, hogy törődjünk az Isten országával.

Mivel Jézus meghívott bennünket, az Ő követői vagyunk, rajtunk keresztül terjeszti Isten az Ő országát. Az Istenbe vetett hitünk által Isten képviselői vagyunk a világban.  Isten azért hív meg minket, mert Ő törődik velünk. Mi azért hiszünk benne, mert Ő Jóságos Isten. Mi bízzunk benne, mert ő igazságos Isten.

Jézus meghívott mindannyiunkat az Ő követőivé, az Ő barátjává különböző élethelyzetekből. Az apostolokat is más és más élethelyzetből választotta ki. Bár mi különbözünk egymástól az Isten országában mindannyian egyek vagyunk. Az Isten országában egységben vagyunk mindenkivel.

Imádkozzunk, hogy egy lélekkel hirdessük és és tanítsuk az Isten országát és Isten tanúi legyünk a világban. A Jó Isten segítsen minket ebben. 

Tete Remis SVD