Évközi 2. vasárnap

2017. január 15.

Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.  Róla mondtam: A nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.  Én sem ismertem, de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy megismertessem Izraellel.”  Ezután János tanúsította: „Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt.  Magam sem ismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta: Akire látod, hogy leszáll a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni.  Láttam és tanúskodom róla, hogy ő az Isten Fia.”

Jn 1, 29- 34

Elmélkedés:

Az adventi időszakban már sokszor is hallottunk Keresztelő Jánosról, Jézus előfutáraként. Ő az, aki legutolsóbb volt, aki hirdette krisztust érkezésére. A mai felolvasott evangéliumnak a lényege, hogy keresztelő János nem csak előkészítette Jézust érkezésre, hanem az embereknek bemutatja Jézust, hogy ismerjék meg Őt, mint az Isten Fiát, akire várva vártak. 
A mai evangéliumban János maga mondta, hogy látta a Szentlelket rászállni és rajta maradni, ezért tanúskodik Jézusról, hogy ő az Isten Fia. 
Keresztelő János a mai evangéliumban bemutatja Jézust a tanítványainak és az embereknek. János nem egyszerűen, hanem nagyon mély jelentéssel nyilatkoztatta ki a Jézusról szóló igazságot. Amikor János  látta, hogy Jézus közeledett feléje így szólt: „ Íme az Isten Báránya, Aki elveszi a világ bűneit!”( Jn. 1.29). 
Azt hiszem, János már tudta Jézusról, hogy bűneinkért Jézusnak szenvednie kell. Jézus a Megváltó, az Ő küldetése az, hogy megszabadítsa az embereket a bűntől. Az Isten Báránya kifejezés világos utalás Jézus áldozatára, aki feláldozza magát a kereszten. Az Ő áldozata hozta meg számunkra az Istennel való kiengesztelődést, bűneink bocsánatát.
Mi tudatában vagyunk, hogy Zsidó szokás szerint Istennek hibátlan állatokat áldoztak fel, hogy bűnbocsánatot, és Isten áldását nyerjék el.  Zsidó vallásban ez a szokás népszerű volt. Minden Zsidó családnak kellet áldozatot bemutatni Istennek, ezért Jézus is elment Jeruzsálem templomába tizenkét éves korában.    
A mi áldozatunk, a mi bárányunk teljesen más és különleges. Ilyen áldozat felajánlás nem volt Jézus előtt és nem lesz sem utána. Pál apostol Zsidókhoz írt levelében tízedik fejezetében olvashatjuk, hogy Jézus a tökéletes kiengesztelődés Istennel, mi mindannyiunk elnyertük a megszentelést Krisztus Jézus testének egyszer történt feláldozása által. (Zsid. 10.10).
Az "Isten Báránya" aki elveszi a világ bűneit! Az áldozás előtt minden szentmisében elimádkozzuk.  Minden szentmisében Jézus áldozatára emlékezve részesülünk a szent áldozásban.  Bár több mint kétezer évvel ezelőtt Jézus bűneinkért áldozatul ajánlotta fel magát, mégis érvényes az Ő áldozata. Jézus áldozatával elnyertük a bűnbocsánatot. Hiszen Ő meghalt érettünk, hogy életünk legyen és bőséges legyen. 
A mai napon János tanúságtétele Jézusról azoknak, akik még nem ismerik az Isten Báránya áldozatát.  Nekünk is kell tanúskodnunk Jézusról, mint János. Nekünk is kell bemutatnunk Jézust a nem hívőknek. Talán ez a mi feladatunk, hogy megismertessük Jézust másokkal. 

Tete Remis SVD