Hírek

Megjelent a Világposta tavaszi száma!

Január 29-én megünnepeltünk Freinademetz Szent József ünnepét.

Janssen Szent Arnold ünnepe a budatétényi közösségben.

Ennek az új évnek a kezdetén őszinte békeköszöntéssel fordulok a világ népeihez és nemzeteihez, az államok és kormányok, a vallási közösségek és a civil társadalom különféle szerveződéseinek vezetőihez.

Október 8-án rendezték meg a verbita centenárium lezárásaként a Világmisszió 15. Országos Ünnepét a budatétényi Názáreti Missziósházban. A misszió világnapját pedig október 23-án tartjuk idén. Benvin Sebastian Madassery verbita szerzetest, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatóját kérdeztük.

Tápláló Ige

Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre.

A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse.

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat.

Programjaink

Nem csak vasváriaknak!

Szent II. János Pál pápa nyomában az Isten irgalmasság ünnepén

2017. április 21-24.          

Lelkivezetőnk:

Burbela Gergely verbita tartományfőnök

Papi lelkigyakorlat a Verbita Központban.

Kiemelt linkek